Krúdy Gyula
Rajzszög
Rajzszög
Nyitólap Starting page Anfänger seite
Üdvözöljük iskolánk honlapján!
"Álom: játék, mint az élet... Néha komolyra fordul a játék. Az élet is, az álom is."


Felvételi határidők
 

Tisztelt Szülők!

A mellékelt és letölthető felülbírálati kérelem mintákat (word, illetve pdf formátum) javasoljuk használni, ha a középfokú felvételi eljárásban elutasító határozatot kaptak és szeretnének élni a felülbírálati kérelem lehetőségével.

Nagy Attila

intézményvezető

 

3. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2012/2013. tanévben

 

 A

 B

 

 Határidők

 Feladatok

 1.

 2012. 09. 14.

 Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.

 2.

 2012. 09. 28.

 A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 3.

 2012. 10. 15.

 A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.

 4.

 2012. 10. 31.

 A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 5.

 2012. 11. 16.

 A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét.

 6.

 2012. 12. 10.

 A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

 7.

 2012. 12. 12.

 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

 8.

 2012. 12. 14.

 A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

 9.

 2013. 01. 18.

 Az általános felvételi eljárás kezdete.

 10.

 2013. 01. 18.

 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

 11.

 2013. 01. 18., 14.00

 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

 12.

 2013. 01. 19., 10.00

 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

 13.

 2013. 01. 24., 14.00

 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 14.

 2013. 01. 25.

 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

 15.

 2013. 01. 31.

 A megyei kormányhivatal, a fővárosban a főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.

 16.

 2013. 02. 01.

 Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.

 17.

 2013. 02. 07.

 A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 18.

 2013. 02. 07.

 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

 19.

 2013. 02. 15.

 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

 20.

 2013. 02. 18.-03. 08.

 A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 21.

 2012. 03. 13.

 A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

 22.

 2013. 03. 18-19.

 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 23.

 2013. 03. 20.

 Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

 24.

 2013. 03. 25.

 A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

 25.

 2013. 04. 04.

 A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

 26.

 2013. 04. 08.

 A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

 27.

 2013. 04. 19.

 A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 28.

 2013. 04. 25.

 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 29.

 2013. 05. 02-15.

 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 30.

 2013. 05. 02.-08. 30.

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 31.

 2013. 05. 15.

 A 2013. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 32.

 2013. 06. 01.

 A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 33.

 2013. 06. 20.

 Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

 34.

 2013. 06. 26-28.

 Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 35.

 2013. 07. 30.-08. 02.

 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.

 36.

 2013. 08. 05-23.

 Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.


 
 
 
Cím: 9024 Gyõr, Örkény István utca 8-10
Tel.: 96 / 510 - 670 | Fax: 96 / 510 - 672 | E-mail: titkar@krudy.gyor.hu